Podmínky použití

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým hrajemegolf.cz shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů (každý „Uživatel“) webových stránek hrajemegolf.cz (dále jen „Stránky“).

Osobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat osobní identifikační údaje od uživatelů různými způsoby, včetně, ale nejen, když uživatelé navštíví naše stránky, vyplní formulář a v souvislosti s jinými aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které zpřístupňujeme na našich stránkách. . Uživatelé mohou být podle potřeby požádáni o jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Uživatelé však mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně předají. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje, s výjimkou toho, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících se stránkou.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích, kdykoli interagují s našimi stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobech připojení uživatelů k našim stránkám, jako je operační systém a využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Cookies webového prohlížeče

Naše stránky mohou používat „cookies“ ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Webový prohlížeč uživatele ukládá soubory cookie na jeho pevný disk pro účely uchovávání záznamů a někdy i pro sledování informací o nich. Uživatel se může rozhodnout nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, nebo aby vás upozornil, když jsou soubory cookie odesílány. Pokud tak učiní, mějte na paměti, že některé části Stránek nemusí fungovat správně.

Jak používáme shromážděné informace

hrajemegolf.cz může shromažďovat a používat osobní údaje Uživatelů pro následující účely:

Pro provoz a provoz našich stránek
Možná budeme potřebovat, aby se obsah vašich informací na Stránce zobrazoval správně.
Pro zlepšení služeb zákazníkům
Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory.
Chcete-li zlepšit naše stránky
Můžeme použít zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, ke zlepšení našich produktů a služeb.
Pro zasílání pravidelných e-mailů
E-mailovou adresu můžeme použít k odpovědi na jejich dotazy, dotazy a/nebo jiné požadavky.
Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme jiným. Můžeme sdílet obecné agregované demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji o návštěvnících a uživatelích, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro účely uvedené výše.

Dodržování zákona o ochraně soukromí dětí online

Zvláště důležitá je ochrana soukromí velmi mladých. Z tohoto důvodu na našich stránkách nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme informace od těch, o kterých ve skutečnosti víme, že jsou mladší 13 let, a žádná část našich webových stránek není strukturována tak, aby přitahovala osoby mladší 13 let.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

hrajemegolf.cz má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Až to uděláme, zašleme vám e-mail. Doporučujeme uživatelům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny, aby byli informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a být si vědomi změn.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše stránky. Vaše další používání webu po zveřejnění změn těchto zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami. Tyto zásady byly vytvořeny pomocí http://www.PrivacyPolicies.com

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů na této stránce nebo vašeho jednání s touto stránkou, kontaktujte nás.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 10. července 2016